امید حسین مرشدی

تیمی چغر و راحت نباز گل گهر را اهالی فوتبال  خوب به یاد می آورند از استان همسایه و شهری ۲۰۰ هزار نفری به نام سیرجان، اکثرا تلفیقی از بازیکنان خوب بومی و غیر بومی، هوادارانی همیشه همراه و ورزشگاه معروف که کار را برای همه دشوار می کرد تا سال گذشته که به ورزشگاه اختصاصی شکیل تبدیل شد!
آنها سال ۷۶، شروع به کار کردند و ما اگر شروع به کار فوتبال پایه شهید قندی را در نظر بگیریم، ۷، ۸ سالی زودتر از آنها استارت زدیم.
در گردونه زمان ما از این شاخه به آن شاخه با نامهای مختلف وارد کارزار لیگ شدیم، لیگ برتری شدیم که تا آمدیم حسش کنیم، از دستمان رفت. باور کنید هزینه ها کردیم، حتی کوتاه مدت صاحب دو تیم در لیگ یک شدیم ولی آنها با گل گهر ادامه دادند تا امسال با بگویچ کروات به لیگ برتر سلام کردند!
ما چه کردیم و آنها چه کردند، آیا زمان تحلیل و آسیب شناسی فرا نرسیده است؟!
لطفا راههای خطای گذشته را تکرار نکنید؟
نمی دانم واقعیت دارد یا نه، دوستی می گفت، سیاستگزاران ورزش، برای یزدیها فوتبال را تعریف نکرده اند؟!!! بعید می دانم...
 الان بازیکن یزدی لیگ های کشوری با شرافت تمام، نگهبان اداره است، راننده فلان مدیر است و خداراشاکر که بیکار نمانده، و برخی در قهوه خانه ها، برخی پشت میله های زندان، بس است، نگویم دیگر...
به دنبال مقصر نیستیم، هرچند که آیندگان برما قضاوت می کنند، به مانند امروز که ما در مورد گذشتگان تحلیل و ارائه نظر می کنیم.
آقایان مسئول، فکر بکری کنید، اگر، هدف گذاری هست و دوست دارید برای فراورزش فوتبال کاری کنید، باور کنیم لیاقت فوتبال یزد، حال و روز امروزش نیست!!

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا