یزدفردا: نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۸ ساعته که از عصر روز دوشنبه 27 اسفندماه 1397 آغاز شد تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ گرفتند.


بر اساس این گزارش سال گذشته، در آخرین ساعات کاری سال در پایان ماراتنی طولانی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال ۹۷ تصویب شد و حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان) تعیین شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۸۴ هزار تومان افزایش یافته بود.

همچنین در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال به ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیر ۷۰ هزار تومان شد.
با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگری با تعداد ۳.۳ نفر در ماه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان افزایش یافت.

بر پایه مصوبه شورای عالی کار سال قبل حداقل دستمزد کارگران ۱۹.۸ درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای سایر سطوح ۱۲ درصد به علاوه ۲۴ هزار ۱۸۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.

بر پایه مصوبه شورای عالی کار سال قبل حداقل دستمزد کارگران 19.8 درصد افزایش یافت؛ رقمی که برای سایر سطوح 12 درصد به علاوه 24 هزار 188 ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.

    حق بن با افزایش 800.000 ریالی به  1.900.000 ریال رسید
    پایه سنواتی با افزایش190 هزارریالی به 700.000 هزارریال رسید
    حق مسکن 1.000.000 ریال

حقوق دریافتی یک کارگر با یک فرزند در سال 98 چقدر خواهد بود؟
حداقل دستمزد سال 98:

15.168.820  ریال
کمک عائله مندی( یک فرزند ) سال 98:

1.516.822 ریال
حق مسکن سال 98 :

1.000.000 ریال
کمک هزینه خواروبار ( بن کارگری ) سال 98:

1.900.000 ریال
پایه سنوات سال 98 ( درصورت سابقه حداقل یک سال ) :

700.000 ریال
 جمع دریافتی کارگر (با یک فرزند) در سال 98 :

20.285.702 ریالشورای عالی کار بر اساس قانون همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون ذکر شده، تعیین کند.ماده ۴۱ صراحت دارد که حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد، تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، را تامین کند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن ماه امسال پس از بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر محاسبه کرد که به عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۵ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا