یزدفردا "دکتر رضایی نژاد مدیرعامل پیشگامان طی نشست رسانه ای :طرح بزرگ انتقال آب از دریای عمان به یزد را با پشتوانه اعتماد عمومی ،عملی خواهیم کرد.صبح امروز  آمادگی پیشکامان  برای سرمایه گذاری جهت انتقال آب به یزدتوسط مدیر عامل این شرکت اعلام شد.

مدیر عامل شرکت تعاونی پیشگامان  با اعلام آمادگی برای سرمایه کذاری در انتقال آب به یزد از سرمایه گذرانی که در این راستا قصد سرمایه گذاری دارند دعوت به عمل آورد تا با سرمایه های خود شریک این طرح بزرگ شوند .

دکتر رضاییان با تشریح طرح پیشگامان افزود :در مرحله اول این طرح از سرمایه گذارانی که حداقل 300 میلیون تومان سرمایه گذاری کنند ثبت نام خواهد شد و که به عنوان سهام داران عمده این طرح شریک پیشگامان باشند و در این طرح پیشگامان  حدود 15هزارمیلیاردتومان جهت انتقال آب از دریای عمان به استان یزد سرمایه گذاری خواهد کرد .

مدیر عامل پیشگامان در این نشست رسانه ای رقابت دولت با بخش خصوصی را یکی از معضلات  اقتصاد ایران  دانست و افزود:شرکت های خصوصی در رقابت با شرکت های خصوصی دیگر مشکلی ندارند ولی اگر قرار باشد دولت با توان حکومتی خود بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند فاتحه همه چیز خوانده خواهد شد .

وی در همین رابطه اظهار داشت :اگر چه پیشگامان  با سرمایه بخش خصوصی اقدام به ساخت بندر خشک کرده متاسفانه هرروز شنیده می شود که دولت قرار است در محل های مختلف خود نیز موارد مشابه را توسط دولت اجرا کند و این چیزی جز سرمایه سوزی نیست و با اینگونه اقدامات اعتماد بخش خصوصی به سرمایه گذاری کاهش خواهد  یافت .

شرکت تعاونی پیشگامان یکی از معدود شرکت های تعاونی در ایران است که با جمع آوری سرمایه های خرد مردمی توانسته کارهای بزرگی را رقم زند و در حال حاضر بیش از نهصد نفر به صورت مستقیم در این سرکت درحال فعالیت هستند .  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا