روابط عمومی مخابرات منطقه یزد در چهارمین جشنواره روابط عمومی های شرکت مخابرات ایران حایز رتبه برتر کشوری شد.

یزدفردا" این جشنواره که در 4 بخش با عناوین ارتباطات درون سازمانی، برون سازمانی، خلاقیت و نوآوری و کارشناس برتر برگزار گردید. با رای هیئت داروان این جشنواره روابط عمومی منطقه یزد در محور خلاقیت و نوآوری رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داد که با اهدا لوح مشترکی از سوی سراییان  مدیرعامل مخابرات ایران و بیدخام سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات از معنوی رئیس روابط عمومی مخابرات منطقه یزد و همکارانشان تقدیر و ستایش شد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد-گفتنی است چهارمین جشنواره روابط عمومی ها با حضور سرائیان مدیرعامل مخابرات ایران، وصلی عضو هیأت مدیره، زارعیان معاون امور مشتریان، بیدخام سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و دیگر مدیران و کارشناسان روابط عمومی های مخابرات مناطق کشور روز سه شنبه 16 آذر ماه در تهران برگزار گردید .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا