یزد فردا:میرمحمدی استاندار یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه بمناسبت ایام الله دهه فجر برگزارشد به طرح انتقال آب به استان اشاره کرد و گفت"طرح انتقال اب یزد از جمله مواردی بوده که توسط دولت تدیبر و امید با سرعت  و دفت تمام پیگیری شده  است .

به گزارش خبرنگاریزدفردا"وی افزود : با توجه به مصوبه شورای عالی آب کشور  در مورد انتقال آب به استان  و  مطابق جدول زمان بندی فعالیت های عمرانیاجرای طرح انتقال آب  آغاز  و جانمایی برای احداث سد بهشت  نیز صورت گرفت .

استاندار یزد با اشاره به انتخاب شرکت "آب نیرو " بعنوان مجری طرح انتقال اب به یزد "  افزود"  شرکت انتخاب شده  از شرکتهای بسیار خوشنام وزارت نیرو است .

میرمحمدی استاندار یزد در ادامه افزود"  امسال برای اولین سال میزان تخصیص آب به استان با میزان انتقال برابر بوده است و از این محل اب رسانی به ندوشن بطول 53 کیلومتر و بهاباد بطول 80 کیلومتر انجام شده است .

وی خاطر نشان کرد: که آب انتقالی  به استانهای یزد و کرمان و اصفهان از طریق سد بهشت تامین خواهد شد ، البته منابع تامین آب هم از آبی است که  به خلیج فارس می ریزد و ارتباطی به اب زاینده رود نخواهد داشت.

میرمحمدی استانداریزد روند فعالیت عمرانی شبکه انتقال آب به یزد را رضایت بخش توصیف کرد و افزود:در  قطعه اول اجرای طرح  تاکنون 31 کیلومتر حفاری انجام شده و مقدار 24 کیلومتر آن لوله گذاری گردیده است و امید واریم مجری طرح طبق برنامه زمانبدی فعالیت عمرانی شبکه انتقال آب را پیش ببرد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا