یزدفردا:معاون سازمان هواپیمایی با بیان اینکه ورود هواپیماهای جدید عرضه را افزایش می دهد، گفت: در شرایط آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، سناریو افزایش نرخ بلیت هواپیماهای جدید اعمال نمی شود و بلیت هواپیماهای نو براساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری می شود.

 
محمد خداکرمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره متفاوت بودن قیمت بلیت ایرباس های جدید ایران ایر، اظهار داشت: با آمدن ناوگان جدید؛ عرضه افزایش می یابد و با افزایش عرضه به تقاضای بیشتری می توان پاسخ داد و این شرایط نمی تواند به افزایش قیمت ها دامن بزند.
 
معاون هوانوردی و امور بین الملل ادامه داد: از سوی دیگر سناریوی افزایش قیمت بلیت هواپیماهای جدید برای دوران قبل از آزادسازی قیمت ها اعمال می شد و در شرایط جدید این فرمول اعمال نمی شود و بلیت هواپیماهای جدید هم بر اساس عرضه و تقاضا نرخ گذاری می شوند.
 
وی ادامه داد: شاید افزایش قیمت بلیت هواپیماهای جدید در یک بازه زمانی معقولی صورت بگیرد اما به معنای افزایش قیمت غیر معقول دربازه زمانی بلندمدت نیست.  
 
خداکرمی با بیان اینکه هزینه استفاده از هواپیماهای چند سال کار کرده برای ایرلاین ها بسیار زیاد است، گفت: هواپیماهای جدید بسیار کم هزینه تر از هواپیماهای فعلی هستند چراکه هواپیماهای موجود در ناوگان هوایی مصرف سوخت بیشتری دارند و چک های دوره ای این هواپیماها سریع تر باید انجام شود که همه اینها هزینه زیادی برای ایرلاین ها در بر دارد.
 
معاون هوانوردی و امور بین الملل همچنین درباره نحوه کار کرد بیمه ساچه برای تضمین فاینانس هواپیماهای جدید گفت: به زودی تمام جزئیات توسط هیات اعزامی از وزارت راه و شهرسازی به ایتالیا و فرانسه اعلام خواهد شد و زمانبندی دقیق ورود هواپیماهای جدید هم اطلاع رسانی می شود.        
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا