بعد از دو اشتباه قابل اجتناب و بحث انگیزی که منجر به توقیف روزنامه ایران و شرق گردید، و در روزی که روزنامه سراسری آفتاب یزد، بخاطر مسئولیت شناسی مدیر مسئول آن چاپ و توزیع نگردید، روزنامه 500 نسخه ای خاتم یزد، که روزانه بیش از سیصد هزار تومان هزینه دارد و حامیان مالی آن مدیران سابق و پست استان می باشند، چندمین اخطار را نه بخاطر گزارش دروغ و سوال برانگیز « ما بازماندگان زلزله بم هستیم» و نه بخاطر انتقاد از رئیس جمهور و مسئولین شهر و استان، و نه بخاطر قید غیرواقعی شمارگان در شناسنامه روزنامه، که بخاطر تحلیل ناشیانه یک اعدام و ورود بدون آگاهی به حوزه شرع دریافت کرد، و این نه اولین اخطار است و نه آخرین اخطار، و اما مشخص است که سردبیر و دست اندرکاران روزنامه خاتم یزد، که با تمام ادعاها و امکانات نتوانسته اند، پایگاهی در بین مردم پیدا کنند، و قادر به تامین ضرر و زیان وخسارات مادی روزنامه نمی باشند، تنها راه را برای بهره برداری سیاسی در آستانه انتخابات شوراهای شهر، در خود زنی یافته و بسیار دوست دارند و مایل می باشند، که با توقیفی آبرومند و جنجالی، پرونده روزنامه کم تیراژ خاتم یزد را ببندند!

بررسی اخبار و گزارشات چند شماره اخیر خاتم یزد، بخوبی نشان می دهد، که خاتم یزد، چون نتوانسته به آگهی و تیراژ و خواننده و پایگاه مردمی دست پیدا کند، دست به خود زنی و انتحار زده است، یک خود زنی دیوانه وار و کشنده، که باعث تنگ و بسته شدن فضا برای دیگر منتقدان و نویسندگان خواهد شد!

اینک بدلیل کوتاهی مسئولین فرهنگی شهر و استان، فرهنگ یزد، بدست غیریزدیها، و تبعات آن برای یزدیها می باشد، معاون فرهنگی و هنری ارشاد یزد و سردبیر خاتم یزد، با دیدگاههایی غیر متفاوت، هر دو غیر یزدی می باشند، و اما آیا براستی! در استان یک میلیون نفری صنعتی و فرهنگی یزد، که جدا از شخصیت های فرهنگی مذهبی، خاتمی ها و اسلامی ندوشن ها و آذر یزدی و ایرج افشارها را در خود پرورش داده، فرد فرهنگی و مناسبی برای معاون فرهنگی ارشاد و سردبیری خاتم یزد پیدا نمی شود؟!!

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، قبل از اخطار به روزنامه خاتم یزد، باید به امور فرهنگی و معاون فرهنگی ارشاد اخطار بدهد، چرا که کوتاهی و قصور امور و معاون فرهنگی ارشاد باعث شده است تا که خاتم یزد اینگونه راه اشتباه رفته را تکرار کرده و مدام اخطار بگیرد؛ از قضیه دختر افغان و ... تا به امروز، هدف و برنامه خاتم یزد تخریب فرهنگ و تحقیر مردم یزد بوده است، و این راه با وجود تفکرات حاکم بر خاتم یزد، همچنان ادامه خواهد داشت!

مسدود شدن هر روزنه ای به هر نام و تحت هر عنوان خطرناک است، اخطارهای خاتم یزد تبعات دارد، و نه ما از فردای خاتم یزد وابسته، که از فردای نوشتن خویش می ترسیم، چرا که دود آتش یزد نیوز بی هویت و خاتم یزد سپید، چشم باز بسیاری را کور خواهد کرد!

شورای سیاستگذاری خاتم یزد چه کسانی هستند؟! آیا کسانی که بنابدلایل سیاسی بدهی های خاتم یزد را پرداخت و هزینه انتشار مجدد خاتم را تامین کرده اند، اعضاء شورای سیاست گذاری خاتم یزد می باشند؟!

 

شوق دات كام

                                     يزدفردا 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا