فاطمه زهرا ( ع )ووحشی بافقی

دکتر علیرضا آیت اللهی

نویسنده و پژوهشگر

ابتدا بخشی از سروده وحشی بافقی در رثاء حضرت فاطمه ( ع ) را مطالعه فرمائید

همچو گل در زیر گل باشید ای گلها نهان            زآنکه آغاز بهاری شد بتر از صد خزان

.......

هست با این سوزش ماتم همان شور عشور           زآنکه دود هردو می خیزد٬ از یک دودمان

هم به صورت هم به معنی هردو را قرب جوار     عالی از یک شهر و جا ٬ بنیاد این دو خاندان

ماتم فرزند پیغمبر بود بر جمله فرض                  گریزیدی سیرتی این را نداند ٬ گو بدان

رفته زهرا عصمتی در خلوت آل رسول               کآمده آل علی از فرقت او در فغان

مانده چون شبٌیر و شبٌر دو بزرگ نامدار            سربه زانودست برسرخسته دل آزرده جان

مريمي رفته ست و مانده زو مسيحاي وضيع         شسته رخ زآب مژه ناشسته لبها از لبان

از سرير تخت بلقيس آيتي بر بسته رخت              تاج افكنده زسر بي او سليمان زمان

....

همچو غنچه تازه رو رفتن نه كارهركسي است      خار در كف اول فصل بهار از گلستان

كرده قسمت جزء و كل بر جزء و كل خويشتن        رونهاده بركران و پاكشيده از ميان

....

از جزاي خير ٬ اورا قافله در قافله                 پيش پيش و در پيش صد كاروان در كاروان

زن بود آنكس كه از عالم نه زينسان بار بست    راه عقبي هركه زانسان رفت او را مرد خوان

اين شعر احتمالا" درروز عيد نوروز يا حوالي نوروز ٬ كه مصادف با سالروز شهادت دخت گرامي پيامبر اسلام ( ص ) بوده است سروده شده است و ميزان ارادت وحشي بافقي به خاندان نبوت را نشان مي دهد .شاعري كه در بزرگترين عيد ملي سال و در آغاز فصل بهار عشق به طبيعت و زندگي و شادماني هاي مربوطه را رها كند و با اشاره به عاشوراي حسيني به سوگ دختر پيامبر گونه پيامبر اسلام نشسته با علي ( ع ) ٬ خاندان علي ( ع )٬ و شبٌير و شبٌر كه همان امام حسين ( ع ) و امام حسن ( ع ) باشند همدردي نمايد : اسلامي تر از ملي ...

جالب توجه ترين بخش سروده وحشي در شرح استراكچراليست - گشتالتي انطباق جزء جزء  " شخصيت  " حضرت زهرا ( ع ) با جزء جزء " فرهنگ " اسلامي و رسالت آن حضرت تا به حد ايثار و نهايتا" شهادت است .... ونهايتا" به اسوه بودن اخلاق و رفتار آن حضرت براي تمام زنان جهان اشاره مي كند .

وحشي ٬ بافقي است و اهالي بافق از قبايل چابك سوار و دلير و شمشيرزن بوده اند كه به احتمال زياد در زمان حيات وحشي شيعه دوازده امامي نبوده اند . اصولا" جمعيت ناحيه بافق در آن دوره تخمينا" بيش از نيمي شافعي مذهب ٬ حدود بيست و پنج در صد ٬ باگرايشي تصوفي شيفته علي ( ع ) ٬ و ... فقط اقليتي از آنان شيعه ٬ به تعبير امروزي آن ٬ بوده اند ( ۱ ) .

مذهب وحشي چه بود ؟ به نوشته هاي تذكره نويسان كه ظاهرا" هيچ يك از نزديك با وحشي آشنائي نداشته اند نمي توان بسنده كرد ٫ بايد آن را از خلال شعرهاي وي دريافت و سره را از نا سره تشخيص داد . والسلام .

---------------------------------------------------------

( ۱ ) مقاله اي تفصيلي در خصوص وحشي بافقي دارم كه ٬ اگر عمري باقي بود ٬ انشاء الله ....

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا