مردم شریف و بزرگوار استان یزد؛

با انتشار اسامی کاندیداهای مورد تایید شورای نگهبان و محدود شدن جریان اصلاحات به یک کاندیدا و قرار گرفتن دکتر پزشکیان در برابر جمعی از رجل قدرتمند جریان اصولگرا و جریان تندرو پایداری مجموعه گام سوم بر آن شد تا با حفظ حرمت و احترام به تمام جانباختگان راه آزادی و تمام آزادیخواهان در بند کشورمان و با درود به زنان شجاع این مرز و بوم  صرفاً برای آینده وطن و حفظ تمامیت ارضی و امیدوار نمودن جامعه به آینده ایی روشن و جلوگیری از به قدرت رسیدن افراد تندرو و غیر متخصص تمام امکانات و توان خود را در راه پیروزی بزرگ مرد آزادیخواه کشور دکتر پزشکیان عزیز به کار گرفته و از عموم مردم عزیز استانمان دعوت مینماییم در انتخابات پیش رو حضوری پر رنگ و موثر داشته باشند و از ایشان حمایت کنند و قطع به یقین بدانند قهر با صندوقهای رای خسارتی بسیار سنگینتر و غیر قابل جبرانتر از حضور در انتخابات دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا