یزدفردا: فرماندار یزد تعداد شعب اخذ رای تدارک‌دیده در شهرستان برای انتخابات ریاست جمهوری را ۳۴۰ شعبه اعلام کرد و از بازبینی آنها جهت تسهیل دسترسی رای دهندگان خبر داد.

به گزارش یزدفردا: «سیدمحمدرضا مدرسی» در خصوص اقدامات فرمانداری برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در شهر یزد، گفت: حدود ۱۰ هزار نفر به عنوان عوامل اجرایی شعب، بازرسان، نظارت و عوامل انتظامی و امنیتی، رسانه ها و پشتیبانی برای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در یزد سازماندهی و مشارکت خواهند کرد.

وی افزود: وضعیت شعب اخذ رای در مناطق مختلف شهرستان یزد مورد بازبینی قرار گرفته تا دسترسی رای دهندگان به شعب تسهیل شود.

فرماندار در این باره متذکر شد: تعداد شعب اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به انتخابات مجلس اضافه نشده و منظور از بازبینی شعب، تغییرات مکانی شعب است چرا که یک سری نقاط در یزد اولویت‌های جمعیت جدیدی دارند که آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

مدرسی در پایان تاکید کرد: در شهرستان یزد حدود ۳۴۰ شعبه خواهیم داشت و تقریباً در هر شعبه ۱۸ تا ۲۰ نفر به طور مستقیم عوامل برگزاری انتخابات هستند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا