یزدفردا: مدیر منابع طبیعی شهرستان اشکذر، از آغاز عملیات اجرایی مشارکت منابع طبیعی شهرستان اشکذر در طرح کاشت یک میلیارد درخت در چهار سال آینده خبر داد.

به گزارش یزدفردا: مدیر منابع طبیعی شهرستان اشکذر گفت: برای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در چهار سال آینده یک هزار هکتار از اراضی این شهرستان حوالی جاده فولاد آلیاژی به سمت مرکز شهرستان اشکذر در نظر گرفته شده و آماده سازی آن نیز شروع شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی استان یزد به اتفاق معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد که به شهرستان اشکذر سفر کرده بودند از محل کشت طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در شهرستان اشکذربازدید کردند.

در این بازدید که به همراهی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اشکذر انجام گرفت مدیرکل اداره منابع طبیعی استان یزد در جریان روند اجرای طرح قرار گرفته و از نزدیک مسائل و مشکلات طرح را بررسی نمودند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا