ده سال قبل استاد عبدالخالق نیک محضر با بیش از سی سال فعالیت در نورپردازی تئاتر استان که به او لقب پدرهنر نورپردازی استان را داده بودند، دیده از جهان فروبست.

یاد از انسانی پرکار و پرتلاش و نوآور در چند کلام شاید پسندیده نباشد ولی با حضور پررنگ فرزندانش، که همچون باقیات الصالحات هستند، ما را بر آن داشت که در سالگرد نبودنش یادی از او کنیم.

احسان نیک محضر هنرمند و نورپرداز حرفه ای که به عنوان طراح نور به همراه گروه های یزدی در تئاتر فجر امسال درخشید، یکی از آن باقیات الصالحات است که قطعا نام پدر را همیشه زنده نگه می دارد.

یاد و خاطره اش در جامعه هنری استان یزد ماندگار خواهد بود.

  • نویسنده : سردبیر یزدفردا حسین جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا