دوستانی که فعالیت های انتخاباتی خود را یکسال زودتر شروع کرده اید ، اندکی بر سیاستهای دولت های قبل از سالهای 92 تا 1400 نگاهی بیافکنید شاید لااقل خودتان را به خواب نزنید.

روزی که دوستانی همه هزینه های سیاسی کاری خود را از مسکن در آورده اند ،برنامه ای برای ساختن حتی یک مسکن نداشتند، بلکه از تکمیل پروژه های مسکن مهر که اکثر جوانان را به آرزوی خانه دارشدن رساند نیز علنا سرباز می زدند کجا بودید که رگ گردنتان برای دفاع از تورم بازار مسکن در بزند؟!
شما که امروز آمار دادنتان به لطف شفافیت دولت مردمی دقیق شده و آمار ماه به ماه تورم بازار را چک می کنید محبت کنید کتاب های آمار را چند ده ورقی به عقب برگردید تا ببینید علت تورم بازار مسکن از کدام دیماه و کدام سال جوانه زده و ریشه دوانده است که امروز موفقیت های دولت ، اوقات شما را اینقدر تلخ نموده است که از تورم دیماه مسکن برای نا امید کردن مردم دست بر نمی دارید؟
کسانی که دستی بر بازار مسکن و برج سازی دارند لااقل می دانند که مدیریت بازار مسکن، مثل مدیریت یک سوپرمارکت نیست که اگر شبها بیشتر مغازه را باز نگه دارید پایان ماه عایدی بیشتری در دخل بماند. نه برادر! بازار مسکن دیماه امروز، آیینه دیماه هایی است، که امثال مدعیان اقتصاد در دولت های قبل با لج بازی با طرح های موفق مسکن و آغشته کردن اقصاد با سیاسی بازی های خود ، صلاح ندانستند به دقت به کتاب آمار نگاهی بکنند و فریاد وااسفا سردهند.
حالا اگر به اندازه کافی از سیاسی بازی و سیاسی کاری، ارضاء شده اید بر سیاستهای بازار مسکن سالهای نه چندان دور این سرزمین تورقی بزنید تا بفهمید چرا رییس دولت وقت و وزرای انها نیز از کاستی های این حوزه در دولت خود فریاد و فغان سر می دهند .
مردم را به خیر شما امید نیست لااقل شر نرسانید و بگذارید دیگران کجی های دیماههای سالهای نه چندان دور را به صراطی مستقیم کنند.وامید را به جامعه ایرانی که ماهها در اتش کین هرآنکس که کس نبود می سوزد برگردانند و برای ایران و ایرانی و برای آبادانی کمک کنید ،درود بر انصاف!

سردبیر یزدفردا حسین جلالی

  • نویسنده : سردبیر یزدفردا حسین جلالی
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا