یزدفردا: کتاب «مدیریت و اخلاق(درنگی در شناسایی و کاربست هنجارهای اخلاقی در مدیریت کسب و کار با رویکرد اسلامی)» اثر حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی اسلامی در 323 صفحه روانه بازار نشر شد.

به گزارش یزدفرداکتاب «مدیریت و اخلاق(درنگی در شناسایی و کاربست هنجارهای اخلاقی در مدیریت کسب و کار با رویکرد اسلامی)» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اسلامی است که به همت پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 323 صفحه منتشر شد.

پژوهشکده اخلاق و معنویت از بدو تأسیس کارگروه اخلاق کاربردی بر پایه تحقیقات میدانی پروژه اخلاق مدیریت کسب و کار را در دستور کار خود قرار داد. این کتاب نخستین محصول پروژه «اخلاق مدیریت» است که به جامعه علمی، فرهنگی و مدیریتی کشور تقدیم می‌شود.
 
این اثر در سه فصل تألیف شده است؛ در فصل اول، توضیحاتی در باب مفردات و ادبیات بحث و تعریف کلیات اخلاق و مدیریت و ضرورت اخلاقی بودن مدیران، به ویژگی های مسائل اخلاقی در مدیریت اشاره شده و به اخلاق کسب و کار به عنوان شاخه ای علمی پرداخته شده است.

در فصل دوم که با عنوان «هنجارشناسی اخلاق مدیریت» تألیف شده، پس از بیان ویژگی های هنجارشناسی اسلامی و ضمن معرفی هنجارهای عام اخلاقی در مدیریت و مقایسه آنها با هنجارهای ویژه اسلامی، سعی بر آن است که امتیاز نگاه اسلام به هنجارهای مشترک در میان همه مکاتب اخلاقی نشان داده شود.

فصل سوم به «زمینه‌های کاربست هنجارهای اخلاقی در مسائل مدیریتی» اختصاص یافته است. در این فصل، پس از سنخ شناسی گونه‌های مسائل اخلاقی مدیران در سازمان‌ها، انواع شیوه‌های رویارویی مدیران با این مسائل ذکر شده و با تمرکز بر شیوه بی‌توجهی اخلاقی، از شیوه‌های اصلاح این شیوه سخن رفته است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا