یزدفردا: کتاب «خانه‌ی من کجاست؟» به قلم ریحانه جعفری با تصویرگری پدرام کازرونی برای گروه سنی نوخوان (بالاتر از 7 سال) از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش یزدفردادانیسی، دانه‌ای درون یک سیب قرمز بود که یکهو از درون آن به بیرون پرت و ماجراجویی‌هایش شروع شد. او به کفشدوزک، حلزون و کرم سر می‌زند و سوال‌هایی از آن‌ها می‌پرسد تا بفهمد خانه‌اش کجاست؟ به راستی خانه دانیسی کجاست؟ چه جایی می‌تواند خانه‌ی ما باشد؟ خانه‌ی خودِ خودمان چه شکلی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

ریحانه جعفری در این داستان مصور، ماجراجویی دانیسی را به مسائل مهم‌تری مرتبط می‌کند که دانستنش برای گروه سنی نوخوان (بالاتر از 7 سال) جالب و تفکربرانگیز است.

در بخشی از متن کتاب می‌خوانیم:
«دانیسی گفت: "خب، چرا ایستادی وسط راه؟ برو خانه‌ات آن‌جا بخواب!"
خاله‌حلزون سرش را آورد بیرون و گفت: "خانه‌ام؟ خانه‌ام همین‌جاست." و با شاخکش لاکش را نشان داد.
دانیسی به خاله‌حلزون نگاه کرد. با تعجب گفت: "چه خانه سفتی!"
بعد دور خودش چرخید و پرسید: "پس خانه‌ی من کو؟ تو می‌دانی خانه‌‌ی من کجاست؟"»

کتاب «خانه‌ی من کجاست؟» به قلم ریحانه جعفری با تصویرگری پدرام کازرونی، در 36 صفحه مصور رنگی، شمارگان 2500 نسخه و به بهای 35 هزار تومان برای گروه سنی نوخوان (بالاتر از 7 سال) از سوی کتاب‌های مرغک (انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) منتشر شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا