یزدفردا: مجمع نویسندگان قطر، همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتبال در این کشور از لغت‌نامه ویژه این رویداد رونمایی کرد.

به گزارش یزدفردا: دکتر «احمد الجنابی» نویسنده و زبان شناس عضو مجمع نویسندگان قطر گفت: «این کتاب اولین نسخه از نوع خود به زبان عربی در سطح جام جهانی و ورزش در قطر است که از طریق آن سعی کردم کلمات، عبارات، اصطلاحات، ساختارها، اختصارات و اعداد موجود در استادیوم‌ها و محوطه‌های هواداران این کشور را جمع آوری کرده، ضمن این که، این کتاب یک لغت‌نامه گردشگری ورزشی در قطر است و در آن واژگان مورد نیاز بازیکنان، مفسران ورزشی و همه کارگران، هواداران و علاقمندان به ورزش و فوتبال آمده است.

او تاکید کرد که مشتاق به ایجاد این فرهنگ لغت دوزبانه شامل انگلیسی به عنوان پرکاربردترین زبان عصر مدرن و معادل آن به زبان عربی، زبان کشور میزبان، بوده است تا پیامی را به جهان برساند که زبان عربی همگام با همه رویدادها و مناسبت‌هاست و می‌تواند همه چیز از جمله ورزش ، فوتبال و رویداد جام جهانی را بیان کند، زیرا زبان عربی زبانی همگام با توسعه معنایی و به اصطلاح یک زبان ورزشی است.

این کتاب به صورت یک نسخه الکترونیکی رایگان برای انتشار و توزیع آماده شده تا به راحتی در دسترس میلیون‌ها مهمان جام جهانی در قطر و میلیون‌ها نفر دیگری باشد که از دور و نزدیک این رقابت را دنبال می‌کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا