یزدفردا: فرماندار میبد بر شناسایی و جمع آوری این افراد از طریق محاکم قضایی، انتظامی و شهرداری تاکیدکرد.

به گزارش یزدفرداسجادی پور در نشست ساماندهی کودکان خیابانی و متکدیان در شهرستان میبد با بیان اینکه شهرستان میبد از فرهنگ غنی اجتماعی برخوردار است و در دهه‌های اخیر با صنعتی شدن شهرستان میبد و توسعه گردشگری، به تدریج به پدیده کودکان خیابانی و تکدی گری در مناطق شلوغ شهر و سرچهارراه‌ها مواجه ایم افزود: این پدیده سیمای شهرستان را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین باید مردم را نسبت به حضور کودکان خیابانی آگاه کرد تا تحت تاثیر قرارنگرفته و از روی دلسوزی به این افراد کمک نکنند چرا که با این عمل باعث حضور بیشتر این افراد درسطح شهر خواهند شد.

وی گفت: دستگاه‌های متولی پس از شناسایی گزارش خود را در اسرع وقت به فرمانداری ابلاغ کنند.

رئیس اداره بهزیستی هم گفت: جمع آوری متکدیان با شهرداری و نیروی انتظامی است.

فلاح با بیان اینکه کودکان خیابانی، با سرپرست یا بدون سرپرست کسانی هستند که زیر سن ۱۸ سال سن دارند و معمولا برای امرارمعاش خود و خانواده سرچهارراه‌ها و جا‌های شلوغ می‌ایستند و به صورت دست فروشی و یا طلب کمک مالی از مردم میکنند.

وی گفت: اداره بهزیستی درهشت ماه گذشته، ۲۶ کودک خیابانی را شناسایی و جمع آوری کرده است که بیشتر این کودک اتباع و یا غیر بومی بودند.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا