یزدفردا: نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی: مقرر شد در چندین محله که ایستگاه برداشت آب شرب به حد کافی ندارند احداث و در اختیار مردم قرارگیرد.

به گزارش یزدفردامیر محمدی گفت: تامین روشنایی، توسعه پارک‌ها و نامگذاری خیابان‌ها بخشی از مطالبات مردمی بود که دفتر آن‌ها را از طریق مسئولین شهرستان پیگیری کرده بود در این نشست بررسی شد.

نماینده مردم تفت و میبد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مصوبات که روی زمین مانده بود باحضور شهرداری، آبفا و ادارات برق و راه شهرسازی پیگیری مجدد شد گفت: در آینده نزدیک بحث زمین‌های با کاربری ورزشی به اتمام می‌رسد و بعنوان نیاز جدی برای مردم و بخش خصوصی که قرار است سرمایه گذاری کند دراختیارشان قرار می‌گیرد.

میرمحمدی افزود: یکی دیگر از بحث‌ها در این نشست افزایش ایستگاه‌های برداشت آب بود که مقرر شد چند محله ای که ایستگاه برداشت آب شرب به حد کافی ندارند احداث و دراختیار مردم قرارگیرد.

وی افزود: یکی دیگر از موارد، بحث توسعه، ایجاد پارک‌های جدید و تامین زیرساخت‌های لازم در پارک‌ها بود که بررسی شد و قرار شد دو سه ماه آینده این مصوبه هم اجرایی شود.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا