یزدفردا :آخرین وضعیت موسس موسسه ریحانه الرسول وموزه کاظمینی امامزاده جعفر یزد برای عمل قلب باز آماده شده و طی چند روز آینده توسط پزشکان یزدی در بیمارستان خیریه حضرت سیدالشهدا یزد عمل خواهد شد.

یزدفردا" ضمن آرزوی بهبودی برای ایشان امید واریم با دعای خوبان ولطف خداوند متعال شاهد بهبودی و حضور در هرچه پررنگ تر ایشان در عرصه فرهنگ و هنر استان باشیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا