با حضور هیئتهای ورزشی

جمعه ۲۷ آبان ماه ساعت ۹:۰۰ صبح

بوستان غدیر

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا