پیرو جلسه حضور ی موزه داران و مجموعه داران استان یزد در موزه روشنایی استان در تاریخ شانزدهم آبانماه که مقرر شد ظرف یک هفته هیئت موسس با نظر موزه داران انتخاب شوند، هیئت موسس انجمن موزه داران و مجموعه داران را با انتخاب اکثریت موزه داران به شرح زیر انتخاب شد.

دکتر میرزا محمد کاظمینی
استاد حسین ایرج یغمائی
دکتر محمدرضا خادمی بهابادی
بر اساس گزارش یزدفردا آقایان دکترمیرزامحمد کاظمینی به عنوان رئیس هیئت موسس ، دکتر محمدرضا خادمی بهابادی به عنوان نایب رئیس، استاد حسین ایرج یغمایی با رای اکثریت اعضا به عنوان عضو هیئت موسس انتخاب شده اند.
در صورت جلسه ای که به امضاء اعضا رسیده و تنظیم شده است ،آمده است :انشاالله با پیگیری هیئت موسس شاهد ایجاد انجمن قوی و اثر گذار برای تمامی موزه ها و مجموعه داران باشیم.
لازم به ذکر است تلاش های نماینده ناظر میراث فرهنگی استان در دخالت در انتخاب افراد باعث گله مندی موزه داران شده است، که با تذکر اعضا از آن جلوگیری شد .
جالب توجه است مدیر موزه روشنایی که داعیه دار ریاست در این جلسه بودند به انتخاب صورت گرفته واکنش نشان داد و در پایان اعتراض خود را نشان داد و نوشت:
در و جلسه اینجانب کاندید بوده و برنامه کامل وجامع ارائه نمودم و برای این صورت جلسه از ما نظری گرفته نشده است ،مورد تایید این مرکز نمی باشد. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا