روابط عمومی دفتر نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد : در سفر استانی رئیس قوه قضائیه به یزد؛ دکتر میرمحمدی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در خصوص مسائل و نیازهای سیستم قضایی در شهرستان‌های تفت میبد دیدار وگفتگو کرد

تامین اعتبار تکمیل ساختمان  نیمه تمام دادگستر ی شهرستان تفت؛ احداث ساختمان‌ دادگاه بخش نیر و شورای حل اختلاف میبد؛ تسریع در اتمام اجرای طرح کاداستر در شهرستان تفت؛ تعیین تکلیف اراضی اعلام شده موات در میبد؛ تأمین اعتبار احداث ساختمان پزشکی قانونی در تفت؛ تشکیل شعبه سوم دادگاه حقوقی در میبد؛ تقویت گشت‌های حفاظت از اراضی ملی؛ کشاورزی وحفاظت محیط زیست بمنظور حفظ انفال و جلوگیری از تعرض افراد سود جو به اراضی ملی؛ کوه خواری  وتفکیک اراضی کشاورزی در شهرستان تفت و همچنین تامین کادر اداری وقضایی مورد نیاز دادگستری شهرستان تفت از جمله مواردی بود که توسط دکتر میرمحمدی مطرح شد و ریاست قوه قضائیه دستور بررسی؛ اجرا و منظور نمودن برخی از درخواستها را در ردیف مصوبات سفر صادر نمود
 امید است با یاری خدای متعال و پیگیری مدیرکل محترم دادگستری استان و روسای محترم دادگستری شهرستانهای تفت و میبد هر چه زودتر شاهد رفع مشکلات و نیازهای سیستم قضایی در این دو شهرستان باشیم

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا