محسن اختياري

 حضور بانوان در ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات ورزشي و بخصوص فوتبال از آن دسته چالشهايي است  كه از بدو انقلاب همواره مورد بحث بوده و موافقان و مخالفان خواص خود را داشته است . از طرفي موافقان ، اين حضور را حق مسلم زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه مي دانند كه در تمامي كشورهاي دنيا به جز يكي دو مورد از اين آزادي برخوردارند و آنرا مايه شور و نشاط اجتماعي مي پندارند كه جنبه هاي مثبت فراواني از جمله تخليه عصبيتها و استرسهاي دروني ناشي از مشكلات و گرفتاريهاي روزمره ، در يك محيط امن و اجتماعي را به دنبال دارد ، كه آنهم بطور مستقيم و غير مستقيم تاثيرات مثبتي بر افزايش نشاط وبهبود زندگي اجتماعي خواهد داشت . مخالفان اما مسائلي همچون جو نامناسب ورزشگاهها و بويژه كاربرد الفاظ ركيك و نامتناسب با شان و شرع جامعه ما را مطرح مي كنند . اگر چه اين موضوع ابعاد و جنبه هاي بسيار گوناگوني همچون مباحث اقتصادي را هم در برمي گيرد كه هر كدام جاي بحث مفصل دارد اما نگارنده به عنوان يك موافق با حضور بانوان تنها اين جنبه را مد نظر قرار مي دهد و معتقد است كه آنچنان كه بارها تجربه عيني نشان داده است حضور زنان در ورزشگاهها بويژه براي تماشاي مسابقات فوتبال نه تنها مشكل ساز نيست بلكه به بهبود جو استاديومها نيز كمك مي كند چرا كه ، اولا جوانان باشعورما آنقدر غيرت و تعصب دارند كه در حضور خانمها كه ممكن است بستگان خودشان باشند رعايت بسياري مسائل را بكنند ، ثانيا اگر كسي فرضا خود ما با خويشاوندان خانم خود در ورزشگاه حضور پيدا كنيم مسلما ديگر به سمت الفاظ ركيك نخواهيم رفت ، و ثالثا زمانيكه افراد با بستگان خود مانند مادر ، خواهر يا همسر در ورزشگاه حاضر شونداگر كسي در اطرافشان خواست فحش يا ناسزا بدهد مسلما با او برخورد خواهند نمود كه اين خود نمود عيني امر به معروف و يا نهي از منكر است كه در اين محيط بسيار پر رنگ خواهد شد ، و در مجموع همه اين جنبه ها را كه در نظر بگيريم بهبودي جو استاديومها را به دنبال خواهد داشت .

مسئله ديگري كه در اين مبحث بسيار جدي است مواجهات و قوانين بين المللي است كه ما را از بسياري صحنه ها و رويدادهاي ورزشي محروم مي نمايد از جمله اينكه بگوش مي رسد اخيرا فدراسيون بين المللي فوتبال فيفا برگزاري مسابقات ليگ برتر ايران را منوط به حضور خانمها نموده كه علي الظاهر عده اي برگزاري هفته اول ليگ بيست و دوم بدون تماشاگر را به اين دليل دانسته اند ، بهر حال اميدواريم صرفنظر از فشارهاي بين المللي اين خواسته به حق بانوان كه نيمي از جامعه ما را تشكيل مي دهند محقق گردد .

به اميد فرداهايي بهتر

                                                                                                                محسن اختياري

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا