به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:واژگونی یک دستگاه تیبا در محور طبس یزد کیلومتر ۲۰خرانق یزد با یک مصدوم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا