یزدفردا: رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد گفت: برای تحقق شهر پویا باید در حوزه بانوان و خانواده سرمایه‌گذاری شود.

به گزارش یزدفردا: فاطمه زارع با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به بحث خانواده و زنان نگاه ویژه‌ای دارد، گفت: مقام معظم رهبری نیز تاکید ویژه‌ای به این موضوع دارند که احترام به زن، اجازه دادن به آن‌ها برای به منصه ظهور رساندن استعدادهایشان است.

وی تحقق شهر پویا را مستلزم سرمایه گذاری در حوزه بانوان و خانواده دانست و تصریح کرد: نگاه ویژه سبب شده است که در طول انقلاب شاهد باشیم تعداد بسیاری از بانوان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ورزشی فعالیت داشته باشند و به موفقیت‌های بالایی دست یابند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه در شورای اسلامی شهر یزد توجه ویژه‌ای به جایگاه بانوان وجود دارد، ادامه داد: پیشرفت و توسعه همه‌جانبه شهر‌ها در صورتی محقق می‌شود که از بانوان غافل نشویم.

وی با بیان اینکه حداقل نیمی از جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: امکان ندارد که به دنبال جامعه‌ای متعادل، ایده‌آل، سالم و پویا باشیم و نقش زنان را نادیده بگیریم. اگر نگاه به این قشر از جامعه به لحاظ کیفی باشد، تأثیرگذاری ۸۰ تا ۸۵ درصدی آن‌ها را شاهد هستیم.

زارع افزود: امروزه در تمام کشور‌های جهان حتی افرادی که در مباحث فرهنگی و اجتماعی کارگزار هستند، بحث توجه به بانوان را مورد توجه قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند.

رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد توجه به این مباحث را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد دانست و افزود: اعضای شورای اسلامی شهر یزد در این دوره تاکید بسیاری بر دیده شدن تمام اقشار جامعه دارند و تمام این موارد دست به دست هم می‌دهد که بتوانیم شهری سالم، آباد و پویا داشته باشیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا