به گزارش خبرنگار یزد فردا طبس:موضوع الحاق از راه قانونی پیگیری شود ،امام جمعه طبس گفت: میدانم این موضوع مطالبه مردمی است، اما اینکه فردا در نماز جمعه موضعی بگیرم که باعث تنش در کوچه و خیابان و بین مردم شود معقولانه و منطقی نیست وی تاکید کرد باید از راه قانونی و کارشناسی موضوع  الحاق پیگیری شود  واما  حقانی فرماندار ویژه شهرستان طبس اگر کار شدنی بود فرمانداران قبلی انجام داده بودن،  طی نظرسنجی و آمار های مردمی خواست اکثریت  مردم شریف شهرستان طبس به الحاق هست.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا