ایران سرزمین هزار رنگ ، هزار فرهنگ و هزار و یک شب داستان های عاشقانه است ....

یزدفردا .خبرنگار سرویس سیاسی :ایران همواره صحنه بروز و ظهور انسان هایی است توانمند ، که فارغ از جنسیت ایشان ، در بروز و ظهور اتفاقات بر پهنه گیتی اثر داشته اند ، ما در یک باور فارغ از گویش و زبان های محلی ، فارغ از جهش های فکری و گذار نسلی عمیقا در ایران مشترک هستیم ، ایرانی جماعت یا به زبانی عامیانه تر همه کسانی که در جهان پارسی سخن می گویند و یا غرابتی با فرهنگ غنی ایران دارند ، به خوبی دریافته اند که انسانیت نامیراست نه موجودیتی به نام انسان ؛ پس این دایره حدود و قوانینی که به آسانی در یک کلمه به نام انسانیت جای می گیرد بر طبق هیچ معیاری به دور از رحمانیت پرودگار که از صفات بارزی است که از روح متعالی خداوند در نهاد ما قرار گرفته است نخواهد بود و هیچ مغایرتی با اسلام یا سایر ادیان آسمانی ندارد.

خود گویی و خود فهمی در ایران بیش از هرچیز نسل های ما را دچار یک شکاف عمیق ساخته است ، پیشتر از ما همین بوده و پس از ما نیز همین خواهد بود.

 ما مردم عادی ، اعضا یک جامعه به نام ایران در سراسر جهان عادت هایی گاه مشابه و گاه متضاد داریم که بعضا شرمی بهت آور سبب می شود ، آنچه در باور هایمان نیست را بپذیریم؛ یا به دور از آنچه عمیقا بدان باور و اعتقاد  داریم و به صورت فطری و تحقیقی بدان ایمان آورده ایم رفتار کنیم .

سوال اینجاست این ظاهر سازی تا کی پاسخ خواهد داد ؟

 به عنوان مثال یک بار و یک ساعت تفکر در کلامی که منتسب به پیامبر اسلام ( ص )  است از سال ها عبادت برتری می گیرد اما در  همین مثال سوالی نهفته است ، تفکر به چه ؟ چه نوع تفکری برای انسان فضیلتی را بوجود می آورد که از هفتاد سال عبادت برتری داشته باشد؟

اگر برای تخریب یک فرد به واسطه یک رسانه یک ساعت تفکر شود ، یا اگر برای گناه کار ساختن بی گناهی یک ساعت فکر شود آیا این آن تفکر است که فضیلتی در خود داشته باشد ؟ یا برعکس ؟

دایره سوالات در پس این سوال ساده به آسانی شکل می گیرند ، خود گویی و خود فهمی نیز به همین شکل پایانی ندارد .

ساده است امروز خیلی از ما دست و پا می زنیم که واقعیت را کتمان کنیم و یا تکرار اتفاقات را طبیعی جلوه دهیم ، در همین لحظاتٍ خواندن این چند سطر برای ذهن شما به عنوان مخاطب چالش ایجاد می شود ( البته در حداقل حالت یعنی مکثی کوتاه ) ولی چه پاسخی به سوالات فوق در ذهن شمای مخاطب ایجاد می شود ، باور کنید در مورد سوال های فوق  پاسخ های یک کلمه ای وجود ندارند ، یعنی به صورت مطلق هیچ نتیجه مشخصی یا پاسخی کاملا صحیح برای همین چند سوال ساده فوق وجود ندارد ؛ چرا که نه شما خواننده و نه بنده نویسنده از نتایج تفکر طرف مقابل به سوالات فوق آگاه نیستیم پس به این دلیل که  تعاملی سازنده و دو سویه بین نگارنده و خواننده وجود ندارد این اتفاق پیش می آید و در موردی دیگر هیچ گاه توانایی برقراری ارتباط دو سویه بین نویسنده یک متن و تمام خوانندگان آن وجود ندارد ، چرا که ما در همه ابعاد و آثار آنچه در اطرافمان ساخته شده بر مبنای همین تفکر اثر گذاری داریم ، پس مهم اینجاست که لختی تفکر آدمی چه نتیجه ای در بر دارد ، فلذا ما اگر توانایی جمع بندی افکار خود را داشته باشیم شاید با نتیجه حاصل از این تفکر به بهر هایی برسیم .

در میان رسانه ای ها ( از این جهت مثال می زنیم که من خودم را فرزمد رسانه می دانم ) امروز بیش از هر چیز دیگر ما در گیر همین نتایج تفکر بزرگان شده ایم ، درگیر خود گویی و خود فهمی بزرگان سنی رسانه  شده ایم ، اینها در این میانه به هیچ چیز جز این بسنده نکرده اند  که بخواهند حرف خود را اثبات کنند ، این ایراد از همه ما شروع و به همه ما ختم می شود .

اما گاهی بعضی ها ندانسته نه که از سر تعمد شروع به خودگویی و خود فهمی می کنند، هر روز افتاب انرژی یک روز پاک و سالم را به انسان و زمین ارزانی می دارد و شب نیز آرامش را برقرار می کند ، اما این خود انسان است که تعیین می کند  از هر دو وقت خود استفاده کند.

متاسفانه امروز رضا مثال بارزی از این حالت روانی خود گویی و خود فهمی است ، بنابر این دعا می کنیم؛ صرفا دعا برای او شاید اثر گذار باشد.

البته  متضاد هایی برای ر ضا هست اساتیدی چون  جلالی ، وزیری و گلرسان که در هفته نامه های چاپی ، رسانه های برخط ، کانال های تلگرامی و رسانه های تصویری ، هنر تولید محتوا و اجرای زنده به عنوان اساتید تمام دارای اعتبار هستند.

 بررسی رفتار ایشان در مقابل بردستانیسم که توهم روزنامه نگاری است و نه روزنامه نگاری می تواند الگو های سیاه و سپید ما را کامل کند  زیرا به خوبی می توان با این سه اسم مصداقی واضح برای این ضرب المثل یافت که درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر است.

امید دارم در این ایام به برکت عزاداری خالصانه مردم یزد در حسینیه ایران شفای عاجل نصیب رضا شود تا از توهم خود گویی و خود فهمی و روزنامه نگاری خارج شود.

  • نویسنده : خبرنگارسیاسی.ع
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا