بخ به گزارش خبرنگار یزد فردا" طبس":یک دستگاه سواری پژو۴۰۵ بعلت تخلف سرعت غیر مجاز ۱۷۰وسبقت غیرمجاز در محور بشرویه توسط گشت نامحسوس پلیس راه طبس متوقف و پس از اعمال قانون و اخذ نمره منفی خودرو به علت دو تخلف حادثه ساز در پارکینگ طبس توقیف گردید

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا