یزدفردا: معاون فنی مرکز بهداشت استان یزد، از تزریق دز چهارم واکسن کرونا به افراد بالای هجده سال خبر داد.

به گزارش یزدفردا: شریفی اظهارداشت: افراد بالای هجده سالی که ۶ ماه از تزریق نوبت سوم آنها گذشته باشد جهت تزریق دز چهارم واکسن می توانند به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با تزریق دز چهارم واکسن کرونا یاریگر کادر درمان باشیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا