مقارن با هفته گرامی قوه قضاییه ، یادبود واقعه اسفناک انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی ، از کتاب چهل رای چهل تجربه «جلد سیزدهم» رونمایی گردید ، سلسله آثاری که در زمینه های مختلف آرای قضایی اتخاذ شده ، در استان یزد ، توسط قضات با تجربه دادگستری و به قصد رونق رویه قضایی ، صدور آرای متقن و شاخص ، کاهش موارد نقص آرا و تهیه بانک جامع آرای فاخر ، به زیور طبع آراسته گردیده است .

این مجموعه که با حمایت ریاست محترم اداره کل دادگستری استان یزد و به همت معاونت منابع انسانی این اداره کل ، گردآوری ، تنظیم و انتشار یافته است مجموعه ای چهل جلدی است که آرای مختلف قضایی را در حوزه های مختلف قضایی درنوردیده است و اهم آنها را در مجموعه ای گرانسنگ پدید آورده است .

  قانون ، نظم ناقص است و نمی توان در آن همه راه حل ها را یافت و این قدرت رویه قضایی است که می تواند به کمک تبیین قانون به ارائه تفسیری منطبق با واقعیت ها بپردازد .

  رویه قضایی ، آیینه بهره مندی اعضای جامعه ، از عدالت ، اخلاق و تمدن است و رای قاضی از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق در اجتماع شهروندی است .

  با توجه به عدم رغبت و تمایل قضات به تبعیت از آرای مشابه در موارد یکسان و کوتاهی در انتشار رویه قضایی ، به صورت رسمی در جهت تنویر افکار عمومی ، این عملکرد خوب قوه قضاییه استان یزد می تواند تغییر نگرش جدیدی را در دیدگاه قضات و مخاطبان قوه قضاییه ایجاد نماید و در آینده می توان تاثیر مفید آن را در اتخاذ تصمیمات جامع و یکسان ، در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه شاهد و امید زیادی را پیرو این تصمیم مدیریتی ، بر اتخاذ تصمیمات نهایی مراجع و رویه قضایی قضات محترم انتظار داشت .

  رویه قضایی به قانون عینیت ، و به آن تحرک می بخشد ، نقاط ضعف ، شدت و نارسایی آن را برطرف کرده و با نیاز های اجتماعی منطبق می سازد . و در همین راستا موجب نشو و نمو ، تکامل و تحول قوانین و نیز سایر منابع حقوقی بوده ، معیار مناسبی برای سنجش عدالت می گردد .

و سرانجام اینکه برآیند حضور یک سیستم قضایی قاطع و قوی در سایه عدالت اسلامی ، انعکاس اخلاق و تمدن یک ملت مسلمان است و مبین مسیر حرکت تحولات فکری و راهگشای معظلات اجتماعی می باشد .

  بدیهی است که هیچ اثری خالی از اشکالات نمی‌باشد ولی امید که این سلسله انتشارات با همراهی صاحب نظران این رشته بتواند در تحقق قوه قضاییه ای هر چه بالنده تر و محقق آیه شریفه « و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» قرار بگیرد.

 

جا دارد از تلاش دست اندرکاران و پدید آورندگان این سلسله آثار نافع و فاخر قدردانی و آرزوی توفیق روزافزون برای آنها داشته باشیم. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا