زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

شبی مردی راهش به کاروانی افتاد، همه‌ کاروانیان بیدار شدند، جز یک تن که زیر پتو خود را به خواب زده بود. مرد پتو را کنار زده و کشیده‌یی محکم به صورت خوابزده نواخت. مرد خوابید‌ه نشست و با گریه به او گفت: من که چیزی نگفتم.

مرد گفت: می‌دانم و مطمئنم فردا در غیاب من به باقی اهل خانه می‌گویی حیف من خواب بودم، اگر بیدارم می‌کردید فلان و فلان می‌کردم، حالا بیدارت کردم تا ببینم می‌خواهی چه کاری بکنی؟

و اما نتیجه بی‌ربط
ازجمله کارهای مثبتی که ابراهیم رئیسی انجام داد تمام آقایان پر و بعضاً کم ادعا مثل محسن رضایی، مخبر، زاکانی، قاضی‌زاده هاشمی، رستم قاسمی و سعید محمد را بیدار کرده و از زیر پتو درآورد و توی کابینه آورد و به مردم ثابت کرد همه را باتفاق خط کردم تا فردا ادعایی نداشته باشند.

یادتان است در روزگار قدیم حراجی‌های کنار خیابان جار می‌زدند امتحانش مجانی است البته این یکی از امتحاناتی است که خیلی هم گران برای مردم تمام می‌شود. کاش خوابیده بودند ارزانتر می‌شد.

زبان‌دراز

لینک کوتاه: http://ayenehyazd.ir/s7cbw
  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا