به گزارش یزدفردا: کتاب راز هنر روابط عمومی توسط انتشارات یاداشت نو چاپ و منتشر شده است.

این کتاب به اهتمام آرزو زینلی و امیر ترقی نژاد به زیور طبع آراسته شده است.

این کتاب در 20 بخش متفاوت به موضوع های خاص روابط عمومی با نگاه کاربردی هنر پرداخته است.

این کتاب در تیراژ 500 نسخنه روانه بازار چاپ و نشر شده است که مطالعه آن می تواندبرای فعالان عرصه روابط عمومی و ارتباطات موثر و مفید باشد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا