سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در خصوص پیگیری امورات مربوط به این مرکز در استان با معاون استاندار دیدار نمود.

 به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان يزد، سید مجتبی رضائی مهریزی، سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در اقدامی با معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر کل اداری و مالی و مدیر کل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری یزد دیدار نمود.

در این دیدارها که به صورت جداگانه برگزار گردید سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد به طرح و درخواست اختصاص بودجه برای تکمیل ساختمان کنونی این مرکز و برنامه های جدید این مدیریت در دوره ی جدید پرداخت. همچنین معاونین و مدیران کل استاندار به ارائه ی نکته نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود به منظور مساعدت به این مرکز در استان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی این مرکز در این دیدار محمد علی شاه حسینی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد ضمن پرداختن به اهمیت کار سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان یزد از منظرهای مختلف تاریخ، فرهنگ، صنعت، ادارات، مکاتبات و ... گفت: علارغم اقدامات بسیار مهم و ارزشمند این سازمان در استان، اما لازم است از طریق دعوت از مدیران استان برای بازدید از این مرکز و ارائه ی شرح فعالیتهای انجام گرفته و آشنا ساختن ایشان با فعالیتها و نحوه ی جمع آوری و نگهداری و آرشیو اسناد به هم افزایی برای مشارکت بیشتر استان به منظور حمایت از این سازمان کمک شایانی نمود. همجنین در این دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد قول مساعد بر اختصاص بودجه به این سازمان را دادند.

همچنین در دیدارهای جداگانه با مسعود دهقان بنادکی مدیر کل اداری و مالی استانداری یزد و سید حسن سالاری مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری یزد به موضوع تعیین تکلیف بایگانی راکد مالی استانداری و تخصیص اعتبارات لازم به این مرکز و همچنین ارائه ی پاره ای از موضوعات و مشکلات سازمان پرداخته شد و مقرر شد مساعدت های لازم انجام گیرد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا