مدتهاست که واژه "مطالبه گری" نقل زبان مسئولین شده. هر جا کسر و کمبودی و محرومیتی را فریاد می زنی. به این واژه بر خورد می کنی.

گزارش های فردایی :آقایان سد معبر شهرداری یزد، اگه دنبال جمع کردن بساط دستفروشان، در گوشه کنار محله حسن آباد مشیر هستید، بسم الله.این گوی و این میدان.
اگه مامورین شما به تلفن های مردمی که بارها با سامانه 137 تماس گرفته و پاسخی عملی دریافت نکرده اند، گوش فرا نمی دهند. این فریاد مردم حسن آباد است که می شنوید.
چراااااا با دستفروشان در این منطقه که بعضا با پارک تریلر اقدام به دست فروشی و سد معبر می کنند بر خورد نمی کنید.
فرض را براین بگذارید که یکی از مسئولین شهرداری در حسن آبادمشیر سکونت دارد و خواستار حل این معزل است.
جناب آقای محی الدینی شهردار محترم یزد
منتظر دستور مقتضی و اقدام عاجل شما هستیم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا