یزدفردا: عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: مشارکت شهروندان در اجرای هر چه بهتر بازیافت زباله ها ضروری است.

به گزارش یزدفردا: فاطمه زارع با تبریک هفته سلامت گفت: کیسه های مخصوص زباله در دورنگ متفاوت به صورت رایگان توزیع می شود و از شهروندان خواستاریم که با تفکیک‌ زباله های خشک و تر از مبدا، گام اولیه را در بازيافت زباله بعنوان راه حل رفع معضل امحای زباله و خطرات زیست محیطی بردارند.

او گفت: همچنین با ثبت نام در سامانه هوشمند یزد من (سهیم) و تفکیک زباله (پوسماند و پسماند خشک) می توان به حل بهتر این مسئله کمک کرد.

به گفته عضو شورای اسلامی شهر یزد: در مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و پايگاه های بسیج در مورد ضرورت و شیوه اجرای این طرح می توان به مردم آموزش داد و فرهنگسازی کرد، علاوه بر آن نصب بنرها در سطح شهر نیز شهروندان را با امر بازیافت آشنا کرده و آنان را به مشارکت هر چه بیشتر تر غیب می نماید.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: اجرای طرح بازيافت زباله علاوه بر پاکسازی شهر از آلودگی های زیست محیطی ثمرات دیگری نیز به همراه دارد.

فاطمه زارع تصریح کرد: سپردن بخش عمده ای از کار بازيافت به یک شرکت خصوصی و حضور مستقیم و فعال شهروندان در انجام این مهم، از مصادیق بارز مشارکت مردمی در امور مربوط به خودشان است و سازمان های مردم نهاد به خوبی می‌توانند در این موضوع نقش آفرین باشند.

او در پایان افزود: همچنین آموزش شهروندی، ساماندهی زباله گردها، تقويت زیر ساخت ها و راه اندازی و عملیاتی شدن نهایی کارخانه کمپوست در یزد، گام های مهمی در زمینه حل بسیاری از مشکلات حوزه پسماند شهری خواهد بود.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا