معرفی کتاب: بزم چَخ ریسون
نویسنده: حبیب الله رضایی
ناشر: علم نوین
سال نشر: اسفند 1400

"بزم چَخ ریسون " مجموعه ای است مستند از تاریخ شفاهی و مکتوب ؛ حکایتی است ازخشت بنای یزد تا حسین آباد که بدان "هند کوچک" می گفتند.
روستایی در ۳ فرسخی یزد که تا ۶۰ سال پیش در مجاورت خود دریاچه ای بنام "ناکَش" داشت و شکارچیان را برای شکار مرغابی به سوی خود می کشید.
جلد اول ودوم این مجموعه با تعداد ۱۱۲۴ صفحه در اسفندماه ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است
فصل اول کتاب با یزدانگرد وخشت بنای یزد شروع ودر پی آن با نحوه‌ ی شکل گیری حسین آباد ادامه می یابد .
این کتاب که با مقدمه ی دکتر سید محمود الهام بخش مزین گردیده به تاریخ ونحوه شکل گیری یزد، قنات و زراعت ،کدخدا ومدیریت بر محل، ثبت احوال و مشمولین نظام وظیفه ، زرتشتیان و دیگر اقلیت ها، عاروس وعاروسی، باورها و اعتقادات ، آداب ورسوم ، حکایت ها وضرب المثل های رایج و.... جمعا ۳۵ فصل شکل گرفته و هر کدام با پیش درآمدی خاص به نحوی زیبا وجذاب تدوین گردیده است.
مولف " بزم چخ ریسون " بعد از پرداختن به زوایای مختلف زندگی مردم اصطلاحات و عبارت های یزدی را همراه با آوانگاری و معانی در متن گنجانده است.
براساس آنچه در این کتاب آمده و نویسنده در آغاز سخن به آن‌ پرداخته ،حسین آباد رستاق به لحاظ نزدیکی با یزد و....در مقوله ی فرهنگ عامه تفاوت چندانی با شهر یزد ندارد.
این مجموعه ی ۴ جلدی که دستاورد ۱۵ سال پژوهش ونگارش نویسنده است بنا به قولی آینه ی تمام نمای بخشی از تاریخ، فرهنگ،آداب ورسوم وباورهای مردمان مسلمان وسایر اقلیت های ساکن در یزد وآبادی های آن به شمار می رود.

 

🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 1)
https://chat.whatsapp.com/C56SlqzXqdmAI9qCGcaES5
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزبری 2)
https://chat.whatsapp.com/Lsva6P1Gb02L7HNG8GUEGm
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 3)
https://chat.whatsapp.com/DbJv2DmHHKEEsCHprUXQc9
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 4)
https://chat.whatsapp.com/FEO0mokBmebLjZqOygobtl
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 5)
https://chat.whatsapp.com/KDMvbLKpCsjKcs3oySdNcx
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 6)
https://chat.whatsapp.com/LDzgIMBcahV3HC5oDc8Cw2
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری 7)
https://chat.whatsapp.com/GYFTbZEZyFqFb8vvJjbRZI
🔻واتساپ(گنجینه کتابخانه وزیری8)
https://chat.whatsapp.com/GUfRmwESRSnLAnj4UUb3ju

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا