به گزارش یزدفردا: طی حکمی از سوی استاندار یزد، حمیدرضا یادگار به سمت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر منصوب شد.

دکتر مهران فاطمی طی حکمی، حمیدرضا یادگار را به سمت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر منصوب کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا