آمدن و‌ شدن دیگری در اقلیم فرهنگ

یزدفردا: خدا‌ قوت و‌‌ خسته نباشید به جناب موحدی فر و فقط آرزوی توفیق‌ برای جناب رحیمی نژاد که جای تبریک و خیر‌ مقدم نیست، زیرا عزیز باعزتمان می داند با مضایق و‌ چالشهای فراوانی‌ روبروست لذا جای تبریک ندارد و برای کسی که به خانه خود آمده گفتن خیرمقدم حشوی دل آزار و زاید است، بخصوص که تجربه تلخ بی وفایی و عدم حمایت قدرت و‌ سیاست را موقع رفتنش حس کرد.

موحدی فر قبل از مدیرکلی در جایگاه رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد او را سرآمد مدیران در بهبود و ارتقا سطح کمی و کیفیت آموزشی ضمن پرداختن مجدانه به جنبه های تربیتی و تحقیق و پژوهش ارزیابی می کردیم که ویژگی ممتاز او داشتن‌ روحیه تعامل و اشتراک مساعی با مقامات مذهبی و معنوی، فرماندار و ادارات دولتی و‌ خیرین در جذب بودجه جهت رفع موانع و دفاع از حقوق ابواب جمعی و ساخت و ساز و توسعه فضاهای آموزشی می دانستم.

خصایل نیک اخلاقی و فردی وی نظیر ادب و متنانت سلم و مدارا و بردباری او زبانزد خاص و عام بود چنانکه مورد وثوق و حمایت نماینده جنتلمن دیپلمات با طراوتی چون دکتر کمال دهقانی و‌ همینطور امروز نماینده اصولگرای با اخلاقی و منش سیاسی فعلی قرار دارد ولی افسوس شناگر قهار دریای شهرستان در اقیانوس استان ناگهان منجمد شد شاید هم چوب نجابت و خلق ایستادن در‌ وسط و عدم قدرت تحول خود را خورد.

رحیمی نژاد نیز که از مدیران مجرب، متدین دارای ادب نفس و اصالت و نجابت بوده و دارای تجربه مدیرکلی می باشد از سلامت نفس و‌ وسعت دید برخوردار است با همان نجابتی که موحدی فر را زمینگیر ساخت می دانم لذا برای او و جامعه وزین و خسران دیده فرهنگ آرزوی موفقیت دارم.

نقطه بارز رحیمی نژاد شناخت کافی از افراد است با این تفاوت که در دور دوم بر عکس بار اول مدیرکلی دیگر حس شعفی نیست و وی مدیون فرد و حزب و‌ دسته نبوده بلکه در این دوران خطیر و پرچالش باید منت پذیرش در قبول مسوولیت باشند خوشبختانه وی مدعیان ریایی خدمت که شیفته پست و قدرت بوده را از دلسوزان مومن شیفته خدمت باز می شناسد و هیاهو ها و یقه درانی ها برای کسب پست را در اتاقش دیده و آزموده است.

همانها که امروز اولین ضربه حیثیتی را به او زده و خود را در قامت مشاور خود ساخته در حال مهره چینی در فضای مجازی کرده اند.

بعنوان دسته گل تبریک نکته ای را خدمتشان معروض داشته و به خدا می سپارمش.

جناب رحیمی نژاد اخلاق و منش و سن شما اقتضا می کند برای تحقق خواسته ها و برنامه هاتان آرامش فعال و دور از هیاهو را شعار خود ساخته اعتماد از دست رفته و دلسردی فرهنگیان محترم را باز سازی کنید هیبت و هیمنه فخر آور را به اداره کل آموزش و پرورش که بر اساس جداول ارزیابی و پایش وزرات متبوع دیگر آن جایگاه در خور سالیان دور را ندارد خصوصا در مقطع آموزش ابتدایی، تحول پرورشی و شاخص های بهره وری ندارد را باز گردانید.

لذا از روز اول در چینش مدیران فارغ از گروه مدعی و خردکان ریز بوقلمون صفت که چندی لباس نو پوشیده دقت فرمایید تجربه مدیر کل اسبق در سیاستگرایی و اعمال نظر سیاسیون با باز گذاشتن دست خردکانی خود را در چالش و تفرقه انداخت نصب العین قرار دهید.

روزگار عجیبی و دردناکی است امروز حال دانش آموزان و‌ سطح سواد و عمق یادگیری و انگیزه و شادابی شان در پس‌ کرونا دگرگونه گشته، حال معلمان از جوانان تازه رسیده تا پیران بازنشسته و از میدان برون رفته جون نگارنده خوش نیست اگر هم حرکتی و جنبشی دیده می شود و قلب آموزش و پرورش می تپد ناشی ازچرخش چرخ دنده های پایین هرم مدیریت (مدارس) است که با ایثار معلمان و مدیران و کادر اجرایی در عین خونین دلی و هزینه کرد و دلسوزی اولیا و خیران می چرخد ولی همه در نارضایتی و احساس طعم تلخ تبعیض و دیده نشدن وحدت کلمه دارند.

بحث تحول و خروج از این نظام آموزشی به دور از عدالت آموزشی و اجتماعی استعدادکش درس نگر و رنگ باختن تربیت و مهارت و مستهلک شدن مدارس و تجهیزات وله شدن پیکره شان و‌ معاش فرهنگیان مقوله ای مبسوط و تکراری بوده نیاز به عزم ملی دارد که فعلا و‌ در آینده نزدیک دغدغه و اولویت بزرگان و برنامه ریزان نیست چیز های دیگر و مهمتری در استراتژی هاشان دارند
ان شاالله در سطح ملی نه استانی قابل حل است.

خداوند حافظ شما و آموزش و پرورش باشد.

محمدعلی وزیری
معلم بازنشسته
آدینه سیزدهم اسفند ۱۴۰۰

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا