به گزارش یزدفردا: پانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف استان یزد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا