یک باب منزل مسکونی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال برای امام حسین (ع) وقف شد.

به گزارش یزدفرداخیر یزدی یک باب منزل مسکونی خود را به مساحت ۲۶۶ مترمربع برای روضه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) وقف کرد.

وی درخواست کرده که همه ساله منافع منزل مسکونی را در دهه دوم ماه صفر (۱۱ الی ۲۰ صفر) در حسینیه حضرت علی اصغر (ع) در بافت تاریخی یزد (محله فهادان) که در جنب موقوفه قرار دارد مجلس عزاداری و روضه خوانی برپا کرده و از مستمعین نیز پذیرایی شود.

این خیر یزدی همچنین تأکید کرد که چنانچه زمانی برگزاری مراسم در حسینیه حضرت علی اصغر (ع) امکان پذیر نبود در محل دیگر مراسم برگزار شود.

ارزش مالی این موقوفه قریب به ۲۰ میلیارد ریال عنوان شده است.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا