مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد از رفع مشکل به وجود آمده در شبکه انتقال آب یزد و برقرار‌ی مجدد آب شرب این استان خبرداد.

به گزارش یزدفردا: محمد مهدی جوادیان زاده در خصوص حادثه اتفاق افتاده در شبکه انتقال آب یزد افزود: این مشکل که توسط افراد معترض به انتقال آب از اصفهان به یزد صبح دیروز رخ داده بود تا بعداز ظهر همان روز برطرف و آب شرب یزد بطور مجدد برقرار شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به اینکه استان یزد به لحاظ بارندگی و برخورداری از منابع آب زیرزمینی بسیار فقیر است گفت: ۵۰ درصد از آب شرب یزد از طریق این شبکه انتقال انجام میشود که پس از مخلوط شدن با منابع آب زیرزمینی به شبکه تزریق میشود.

جوادیان زاده با اشاره به اینکه منابع محدود آب زیرزمینی یزد به علت عبور از کویر شور از کیفیت مناسبی برخوردار نیست ادامه داد: ما برای تامین آب مناسب مجبور به انتقال آب هستیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای یزد با اشاره به نامعلوم بودن هویت تخریب کنندگان این خط انتقال افزود: آب این خط از بالادست سد زاینده رود تامین میشود و از شرق استان اصفهان عبور میکند.

وی با بیا اینکه سال گذشته بارش‌ها بسیار محدود بوده و امسال هم پاییز خشکی داریم گفت: کشاورزان اصفهان به علت تامین نشدن آب به اجرای این پروژه معترض هستند.

جوادیان زاده ادامه داد: ما پس از تخریب شبکه آب موجود در شش حوضه را تخلیه و دوباره شبکه را بازسازی کردیم و سریع آب شرب یزد برقرار شد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا