مدیر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد: تزریق واکسن آنفولانزا برای آن دسته از افرادیکه پزشک معالج تجویز کرده است ضرورت دارد.

به گزارش یزدفردا: حیدری افزود: واکسن آنفولانزا در داروخانه های استان توزیع شده است.

وی گفت: تزریق واکسن آنفولانزا برای آن دسته از افرادیکه پزشک معالج تجویز کرده است ضرورت دارد.

مدیر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: سایر افرادی هم که خود تمایل به تزریق واکسن آنفولانزا را دارند، می توانند برای دریافت واکسن به داروخانه های استان مراجعه کنند.

حیدری گفت: برای دریافت واکسن آنفولانزا در داروخانه های استان حتما کد ارائه ملی الزامی است تا عوامل داروخانه کد ملی فرد دریافت کننده واکسن را در سیستم ثبت کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا