زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

واقعا حاجی مرد است و قول مرد هم یکی است. اگر به کسی بگوید «نه» خدا به دادش برسد «نه» است و مطرود، ولی اگر به کسی بگوید «بعله» خدا او را در بغل گرفته است و مقبول! این جملات را در وصف حضرت آیت‌ا… احمد جنتی (پیر عقل و جوانبخت) عرض می‌کردم ایشان از اول از قیافه و فکر جناب سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی خوشش نمی‌آمد اگر عسل در کام مردم گذاشتند گفت نخورید که سم است ولی از همان اول حضرت محمود و ابراهیم محبوب را پسندید.

به قول آن بزرگ (به حلاوت خوردان زهر که شاهد ساقی است) اخیرا جوان اول نظام با دو لب مبارک فرمودند: (مجلس خبرگان باید دولت حضرت ابراهیم را به ملت معرفی کند تا قدر دولت را بدانند) یعنی قدر دولتی که ابتدای کار و روی کاغذ است و هنوز کاری نکرده است ایشان از جبین وزرا تشخیص داده‌اند که کارها می‌کنند و باید قدرشان را بدانند وگرنه… ظریفی البته نه ظریف سابق بلکه ظریفی گفته است: ببین کارخانه‌های تولیدکننده معظم (خدمات بعد از فروش دارند) شورای نگهبان نیز (خدمات بعد از انتصاب) دارد. لذا واقعا «جنتی» مرد عمل و قولش قول است روزی که گفت برو دارمت تا آخر هم هوایش را داره! خوانندگان آیینه به حال زبان‌دراز باید تأسف بخورند که طی سالیان متمادی از مطرودان بود و کسی به فریادش نرسید!!

زبان‌دراز

  • نویسنده : زبان دراز
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا