به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی استان یزد در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد که با حضور وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد از مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد تجلیل شد

 دکتر حاجی میرزایی وزیرآموزش و پرورش در پایان جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد  از مهندس جواد ذاکر مدیرکل نوسازی مدارس استان یزد بابت بیشترین رشد ارزیابی عملکرد در جشنواره شهید رجایی در بین ادارات کل نوسازی مدارس کشور  به صورت ویژه تجلیل کردند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا