محمدصادق احمدنیا-خبرنگار یزدفردا: وزیر آموزش و پرورش که امروز به یزد سفر کرده است قرار بود از طریق شبکه شاد به صورت آنلاین با معلمین و مربیان صحبت کند و پای درد دل فرهنگیان یزد بنشیند .

اما قطعی های مکرر شبکه شاد که پیش از این داد معلمین ، دانش آموزان و اولیا آنها را در آورده بود اینبار آقای وزیر را در یزد ناشاد کرد و باعث شد وزیر نتواند با فرهنگیان صحبت کند .

آیا تجربه استفاده از شبکه شاد برای فرزندان یا اطرافیان خود را داشته اید ؟!

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا