مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد از پیگیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تعدادی از کارگران ساختمانی خبر داد.

یزدفردا: مجید درویشی، مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد گفت: در حال حاضر پیگیر گرفتن مجوز برای تحت پوشش قرار گرفتن تعدادی از کارگران ساختمانی تا پایان دی ماه از طریق جایگزینی با افرادی که دیگر در لیست بیمه کارگران ساختمانی نیستند، هستیم.

درویشی با اشاره به اینکه تعداد سهمیه تخصیص یافته برای هر استان بر اساس اعتبارات تعیین شده مشخص می‌شود، تصریح کرد: با توجه به سقف اعتبارتعیین شده برای بیمه کارگران ساختمانی، فعلا امکان جذب افراد جدیدی وجود ندارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد از جمله شرایط بیمه کارگران ساختمانی را داشتن مهارت فنی و حرفه‌ای و بالای ۵۰ سال نبودن اعلام کرد.

او با اعلام اینکه در هیچ یک از استا‌نهای کشور سهمیه جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص نیافته گفت: به محض تخصیص سهمیه برای جذب افراد جدید در استان یزد، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا