محسن اختياري

مربيان پيش دبستاني كه اكنون چندين سال است به عنوان معلم حق التدريس با آموزش و پرورش همكاري مي كنند بعضا با سابقه بيش از پانزده شانزده سال خدمت ، با حقوق هاي ناچيز و باورنكردني كه تا همين چندماه پيش كمتر از يك ميليون تومان بوده و حالا كه مثلا زياد شده  كمتر از دوميليون تومان است ! در حاليكه بسياري از اين  عزيزان هزينه هاي خانواده را بر دوش دارند آنهم در شرايطي كه در سه ماهه تابستان هم حقوق ندارند و حق بيمه نصفه و نيمه شان هم كه در تابستان پرداخت نمي شود و اگر كل پانزده شانزده سال را سرجمع كنيم كلا شش هفت سال بيشترحق بيمه ندارند و همه اين بي عدالتي ها در شرايطي است كه اين عزيزان مظلوم عمر و زندگي و جواني شان را در راه آموزش فرزندان اين مرز و بوم گذرانده اند و همگي سابقه سالها كلاسداري و خدمت به آموزش و پرورش دارند و زحماتشان نه تنها كمتر از ساير معلمين رسمي و استخدامي نيست بلكه حتي بعضا بار سنگين تري بر دوش مي كشند چرا كه از يكسو همواره به آنان به چشم معلمين درجه  دو نگاه شده و از سويي از برخي بهره مندي هاي ديگر معلمين نظير داشتن معلم ورزش و بهداشت و مواردي ديگر هم محروم هستند .

تمامي اين عزيزان در شرايطي سالهاي سال در مسير استخدام تلاش كرده اند كه همگي با رشته هاي كاملا مرتبط با نيازهاي آموزش و پرورش نظير رشته هاي علوم تربيتي و نيز تجربه سالها كار و تلاش صادقانه و كلاسداري موفق كه در گذر اين سالهاي طولاني به اثبات رسيده است ، مي باشند .

به دنبال سالهاي سال تلاش و پيگيري هاي مجدانه و بارها و بارها حضور و تجمع در برابر مجلس و ديگر مراكز تصميم گيري دولتي در آرزوي استخدام حالا كه كورسوهاي اميدي  براي استخدامشان پيدا شده هر روز خبرهاي نگران كننده اي مي رسد از اينكه بعضا هستند كساني كه در تلاشند از اين فرصت پيش آمده در جهت منافع و مقاصد خود سوء استفاده كنند و با پايمال نمودن حق اين عزيزان مظلوم افراد ديگري را  در اولويت و ارجحيت استخدام قرار دهند !. و اين در حاليست كه چه از نظر عرفي و شرايط محرزي كه وجود دارد و چه از نظر قانوني كه مصوبه صريح مجلس شوراي اسلاميست شرايط و فرصت بوجود آمده براي استخدام ،كاملا اختصاص به نيروهاي زحمتكش پيش دبستاني دارد كه اكنون سالهاي سال است به عنوان معلمين حق التدريس در آموزش و پرورش با كمترين حق و حقوق زحمت مي كشند و از جان مايه مي گذارند و اميدواريم مسئولين و دست اندركاران مربوطه كاملا به هوش و به گوش باشند تا پس از سالهاي سال صبوري و انتظار خداي ناكرده حقي از اين عزيزان مظلوم پايمال نگردد و اين عزيزان سرانجام به حق قانوني و عرفي خود برسند چرا كه هر كس در اين مسير كوتاهي  و يا غفلتي بنمايد در پيشگاه خداوند مسئول بوده و حق الناس بزرگي بر ذمه خواهد داشت .

                                           محسن  اختياري                                                                              

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا