برای مقابله با ویروس کرونا افراد سالم حداقل ۱5۰ تا ۳۰۰ دقیقه ورزش کردن را در دستور کار خود قرار دهند.

به گزارش  رفسنجان فردا؛ افراد سالم باید ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط را در هفته مدنظر قرار دهند و در عین حال افراد در معرض خطر کرونا از ورزش طاقت فرسا و بیش تمرینی بپرهیزند.

گفتنی است سلامت ایمنی بدنی افراد یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن توجه شود و به همین منظور باید ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید در هفته مدنظر قرار گیرد و وزن بدنی در محدوده توصیه شده از سوی متخصصان نگه داشته شود.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا