بانک جهانی پیش‌بینی کرد: تورم ایران تا دو سال دیگر به ۲۳ درصد کاهش پیدا می کند.

به گزارش رفسنجان فردا؛ بیشتر کشورهای منطقه (از جمله ایران) سال آینده مجددا وارد رشد مثبت خواهند شد.

هر چند که مقدار این رشد بستگی زیادی به روند مقابله با ویروس کرونا خواهد داشت اما عملکرد اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای منطقه بهتر خواهد بود به گونه‌ای که طبق پیش بینی صورت گرفته، اقتصاد ایران امسال ۴.۵ درصد کوچک خواهد شد.

  • نویسنده : رفسنجان فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا