مهلت تکمیل کارنامه‌های سلامت روان و جسم دانشگاه یزد برای دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد موفق به تکمیل کارنامه‌های خود نشده اند تا ۱۵ آبان تکمیل شد.

یزدفردا: دانشگاه یزد ضمن اطلاعیه از تمدید مهلت تکمیل کارنامه‌های سلامت روان و جسم برای افرادی که در زمان انتخاب واحد موفق به تکمیل کارنامه‌های خود نشده اند، خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه آن دسته از دانشجویانی که تا کنون نتوانسته اند نسبت به تکمیل طرح پایش سلامت خود اقدام نمایند تا ۱۵ آبان فرصت دارند تا فرم کارنامه سلامت خود را کامل کنند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا